Página  >  Edições  >  N.º 133  >  XVII Encontro Galego e X Galego-Portugués de educadores/as pola paz

XVII Encontro Galego e X Galego-Portugués de educadores/as pola paz

Data: 23, 24 e 25 de Abril, 2004
Local: Hotel Novo Muiño?Praia de Camposancos?A Guarda (Pontevedra)

ORGANIZA:

Educadores/as pola Paz-Nova Escola Galega; Departamento de Pedagoxía e Didáctica das CC.EE da Universidade da Coruña; Movimento dos Educadores pela Paz de Portugal (MEP)

A cita das educadoras e educadores pola paz galegos e portugueses está novamente convocada. Nesta ocasión cun ano de retraso por mor das difíciles circunstancias que a vida nos da de vez en cando. Pero precisamente por esas dúas circunstancias, o tempo de espera e as ganas de seguir loitando pola paz, fan que ésta sexa unha convocatoria realmente moi especial. O lugar da cita tamén tiña que ser especial. Así que, novamente, eleximos por terceira vez un dos enclaves paisaxísticos máis fermosos e espectaculares da nosa xeografía: a desembocadura do Miño, o lugar onde o rio Miño se funde co mar unindo, ao mesmo tempo, as terras irmás da Galiza e Portugal. O lugar, no que hai moitos anos moitos colegas portugueses asistiron por primeira vez aos nosos encontros. E con moitos deles e delas xa quedamos unidos para sempre.
A temática deste ano xira en torno ao tema central do debate mundial como é a comprensión dos significados e das consecuencias tanto sociais, políticas, económicas e educativas da globalización neoliberal, con especial énfase na nova estratexia norteamericana da guerra preventiva, secundada por algúns gobernos como son os casos de España e Portugal. A profundización dos desequilibrios ente o Norte e o Sul do planeta, o aumento da precariedade e da exclusión social, a institucionalización da mentira como forma habitual de facer política, o recorte progresivo das liberdades e dos dereitos da cidadanía democrática, o proceso xigantesco de deseducación para a paz a que se pretende sumir á poboación, etc., son aspectos suficientemente importantes que nos obrigan a ?armarnos? intelectulmente para poder afrontar esta complexa realidade con mayor criterio e disposición.
Como educadores e educadoras, dado que un dos nosos obxectivos é facilitar aos estudantes estratexias para comprender o mundo no que vivimos, temos que debatir, tanto no plano da teoría como o da práctica, cáles son as mellores estratexias para afrontar esta situación. Para elo na tarde do venres, despois da tradicional sesión de xogos cooperativos, Carlos Taibo introducirá o tema desde a análise global da nova orde internacional e as alternativas que á mesma se están a producir, para na mañá do sábado, Xesús R. Jares presentar a súa análise e as súas propostas en clave educativa.
O sábado pola tarde é momento de vivir experiencias e propostas educativas desde os seis obradoiros/oficinas que se ofertan (cada participante debe escoller un dos seis). Con temática variada e renovando a práctica totalidade dos obradoiros, e contando con profisionais con experiencia e mérito recoñecidos. A parte práctica do Encontro continúa o domingo pola mañá coa presentación e experiencias. Como é tradicional, os xogos cooperativos salpicarán o Encontro ao longo da fin de semana.
Pero, ademáis este Encontro ten outro elemento de vital importancia como é a proposta que se vai discutir na Asamblea do domingo para constituir una Asociación galaico-portuguesa de educadores pola paz. Unha proposta que pretende fortalecer a vida deste movemento transfronteirizo que encetamos hai máis de dez anos.
Por último o a convocatoria deste ano ten outro elemento que o fai especial como é a celebración do 21º aniversario de Educadores/as pola paz-Nova Escola Galega e máis o 30º aniversario da revolución democrática do 25 de abril.

PROGRAMA 

Venres/6ª feira , 23 de Abril
16.00h.- Recepción
18.00h.- Xogos Cooperativos
19.00h.- Apertura e Boas vindas
19.15h.- Conferencia-debate: ?A nova desorde internacional: hexemonía estadounidense e contestacións?, por Carlos TAIBO (Profesor da Universidade Autonóma de Madrid. Autor de numerosos libros e artigos. Colaborador habitual dos xornais El País e La vanguardia).
21.00h.- Cea/ Jantar.
22.00h.- Ponto de encontro. Presentación das organizacións presentes. Dinámicas de presentación e coñecemento.

Sábado, 24 de Abril
08.00h.- Almorzo/Pequeno almoço.
09.30h.- Tema de Estudo: ?Educar para a paz en tempos de globalización e guerra preventiva?, presentado por Xesús R. JARES (Coordinador de Educadores pola paz-NEG. Catedrático da Universidade da Coruña. Presidente da Asociación Española de Investigación para a Paz-AIPAZ)
10.30h.- Preguntas aclaratorias e organización dos grupos de reflexión
11.00h.- Pausa
11.30h.- Traballo de reflexión en grupos simultáneos
12.30h ? Conclusións e posta en común
13.00h.- Posta en común (gran grupo) e conclusións
14.00.- Xantar/Almoço
16.30h.- Obradoiros/ Oficinas (2 sesións de 2h cun descanso no medio): Cada participante escolherá um dos seguintes:
? Re-encantar o mundo através de uma pedagogia dos afectos:                                                                  as expressões artísticas integradas numa educação para a paz, por Lucilia VALENTE (Professora Associada no Departamento de Artes da Universidade de Évora, Portugal)
? Teoría e práctica do obradoiro da escrita. A poesía na aula, por Bernardo CARPENTE (Profesor de Ensino Medio en Vigo, Galiza)
? Danças do mundo, por  Paulo FERREIRA RODRIGUES
(Professor na Área de Educação Musical da Escola Superior de Educação de Lisboa, Portugal)
? Estratexias para a mellora da convivencia, por Carmen LOUREIRO (Profesora de Secundaria na Illa de Arousa, Galiza)
Educaçao para a paz, educar na diferença. Estratégias e actividades para os educadores, por Armindo GREGORIO e Maria do Céu FERRO (Educadores da ONG Oikos en Lisboa, Portugal)
O coñecemento a a ciencia nun mundo globalizado.
A crítica da ciencia desde o feminismo e outras exclusións, unha aportación á cultura e a educación para a paz
, por Carmen MAGALLÓN (Fundación Seminario de Investigación para la Paz, Zaragoza)
21.00h.- Cea/Jantar
22.00h.- Festa da Paz e do 25 de Abril

Domingo, 25 de Abril
09.00h.- Almorzo/Pequeno almoço.
10.30h.- Presentación de experiencias e comunicacións
11.45h.- Pausa
12.00h.- Asamblea: Avaliaçión do Encontro e Proposta para unha organización do movemento galaico-portugués de educadores pola paz
13.15h.- Fotografia da paz e ceiba da pomba da paz
13.30h.- Xantar/Almoço.
16.00h.- Clausura/Encerramento do encontro

PRESENTACION DE COMUNICACIÓNS E EXPERIENCIAS:
As persoas que queiran presentar experiencias ou comunicacións deben comunicarllelo á organización e adxuntar nun folio o resumo da mesma. Prégase acompañalo con soporte informático. Poden ser enviadas por correo-e á dirección: jares@udc.es
Data tope de entrega: 31 de marzo.

PRECIOS:
1. Pensión completa a fin de semana máis matrícula en habitación dobre:
a) Socios de NEG ; socios do MEP; estudantes e parados/desempregados até o día 31 de marzo: 80 euros. Despois desa data: 90 euros.
b) Resto das persoas: 90 euros até o día 31 de marzo. Despois desa data o precio é de 100 euros.
As persoas que queiran habitación individual teñen que pagar un suplemento de 10 euros.

2. Só matrícula:
a) Ata o día 31 de marzo:      
-
Socios/as de NEG; socios/as do MEP; estudantes e parados/as,:  25 euros. 
- Resto: 30 euros.
Despois do 31 de marzo:
- Socios/as de NEG; socios/as do MEP; estudantes/as e parados/as,:  35 euros.
- Resto: 40 euros.

CERTIFICACIÓN:
* Entregase certificado oficial aos asistentes así como aos que presenten experiencias/comunicacións.
* Para as/os estudantes das universidades solicitarase a concesión de 1,5 créditos de libre configuración, tal como foi concedido pola Universidade da Coruña para Encontros anteriores.

INSCRIPCIONS:
Enviar os datos persoais da ficha de inscripción xunto coa fotocopia do xustificante da transferencia bancaria a:
Educadores pola paz
Apdo. 577
36200 VIGO (Pontevedra) (España)

CONTA a nome de: Educadores pola Paz
Nº: 2080.0000.71.0040194535 de Caixanova (Oficina principal) en Vigo.

MAIS INFORMACIÓN:

PORTUGAL
Escola Secundaria do Moinho da maré. Corroios-Seixal (Setúbal)
Tfno. 21 25 38 881. Fax: 21 25 39 150
Correo-e: es3moinhomare_ce@iol.pt

GALIZA
Nova Escola Galega (NEG): Tfno/Fax: 981.56 25 77 ((lúns de 19 a 21,30 h. e xoves de 9 a 11h.). Correo-e: neg@iaga.com
Dto. de Pedagoxía e Didáctica: Tfno. 981 16 70 00. Ext. 1743 ou 1867
Fax: 981 16 71 53 (a atención de Xesús Jares)
Correo electrónico: jares@udc.es


  
Ficha do Artigo
Imprimir Abrir como PDF

Edição:

N.º 133
Ano 13, Abril 2004

Autoria:

Xesús R. Jares
Profesor da Facultade de Ciencias da Educación, Universidade da Coruña. Coordinador de Educadores/as pola Paz, Nova Escola Galega
Xesús R. Jares
Profesor da Facultade de Ciencias da Educación, Universidade da Coruña. Coordinador de Educadores/as pola Paz, Nova Escola Galega

Partilhar nas redes sociais:

|


Publicidade


Voltar ao Topo